Bli partner

Vill du bli auktoriserad Dakki-entreprenör?

Nu har du som entreprenör möjlighet att utöka ditt tjänsteutbud och bli auktoriserad Dakki-entreprenör. Erbjud dina kunder renovering och RELINING av avlopp, med den nyaste tekniken och branschledande material. Dakki är stolt över att erbjuda verktyg, material och en metod som är speciellt avsedda för RELINING i fastigheter. Materialet är mjukt (d.v.s. flexibelt även i härdat tillstånd) och tål temperturväxlingar. Metoden är beprövad och beskrivs i europeiska patentet 7686 924 B1. Provbitar från 1992 bekräftar vår övertygelse – mjuk RELINING ger en lång hållbarhet.

Vägen till auktorisering

För att ett företag ska ha rätt att kalla sig en ”auktoriserad Dakki-entreprenör” och använda Dakkis logotyp, ska företaget ha:

 1. Undertecknat en avsiktsförklaring att följa Dakkis Metodhandbok.
 2. Minst en anställd med Dakki-certifiering.
 3. Ansvarsförsäkran.
 4. Inneha F-skattesedel.
dakki certifierad entrepenör

Steg


1. Avsiktsförklaring

Företaget ska underteckna en avsiktsförklaring om att följa Dakkis metodhandbok och ansvara för att personal har Dakki-certifiering. Företaget ska ha ambition att utvecklas med Dakki och att leverera arbeten med kvalitet.

2. Dakki-certifiering

För att bli Dakki-certifierade tekniker krävs, förutom godkänt resultat i Dakkis certificerings-utbildning. För de som saknar grundutbildning ska en särskild prövning av den sammalagda yrkeserfarenheten göras. Certifieringen är knuten till det auktoriserade företaget och får inte användas eller hänvisas till uppdrag som inte är godkända av det auktoriserade företaget. För detaljer om certifieringsutbildningen, se nedan.

3. Ansvarsförsäkran

Företagets försäkring ska omfatta en ansvarsdel på minst xxx kr.

Auktoriserad Dakki återförsäljare

Så fungerar det


Rättigheter

En auktoriserad Dakki-entreprenör har rättighet:

 • att presenterassom Dakki-entreprenör på Dakkis hemsida.

 • att sälja, utföra och marknadsföra Dakki-metoden

 • att använda Dakkis logotyper, presenterade i Dakkis grafiska manual.

 • till rabatterade priser på Dakki Tools produktsortiment (inkl. förbrukningsmaterial, vagnar, maskiner, reservdelar, kameror, dokumentationssystemet DPS och projekthanteringssystem).

 • till mallar för försäljning, kalkylering och produktion.

 • få teknisk rådgivning

 • påverka utvecklingen av Dakkis RELININGteknologi.

Skyldigheter

En auktoriserad Dakki-entreprenör har skyldighet att:

 • följa Dakki’s metodbeskrivningar, kvalitetskrav och dokumentationskrav.

 • att arkivera RELINING-dokumentation under minst 10 år, samt tillåta Dakki att ta del av dokumentationen på begäran.

 • att köpa hela sitt behov av maskiner och förbrukningsmaterial från Dakki AB.

 • att endast tillåta tekniker med Dakki-certifiering att utföra arbeten med Dakki-metoden.

 • medverka vid Dakkis stickprovskontroller.

 • att följa anvisningarna i Dakkis grafiska manual.

Patent

Tillverkanförsäkran

För att visa att en RELINING med Dakki-metoden är utförd enligt metodbeskrivningarna ska en tillverkanförsäkran alltid lämnas till beställaren. Det är endast en auktoriserad Dakki-entreprenör som kan utfärda tillverkanförsäkringar. Tillverkanförsäkran ska ange vad RELININGEN omfattar, uppgifter om kunden och information om byggnaden som arbetet avser. Tillverkanförsäkran ska undertecknas av ansvarig på företaget. Kopia av tillverkanförsäkran ska arkiveras av Dakki-entreprenören.

Där det inte är tekniskt möjligt eller där kunden väljer att beställa utförande där kraven enligt metodbeskrivningarna inte uppfylls, ska avvikelsen dokumenteras på tillverkanförsäkran. Dakki-entreprenören har skyldighet att informera beställaren om varför det tänkta utförandet inte kommer att uppfylla kraven i metodbeskrivningarna och vilka konsekventer detta kan få. En avvikelse kan få betydelse vid slutbesiktning, vid eventuell skada, vid värdering av byggnaden och vid garantibesiktning eller om fastighetsägaren i efterhand vill ifrågasätta utförandet.

Tillverkanförsäkran

Utbildning för certifiering

Steg 1

Det sökande företaget och Dakki tecknar ett avtal för långsiktigt samarbete.

Steg 4

Företagets säljare genomgår en utbildning, som omfattar försäljningsprocessen av Dakki-metoden.

Steg 3

Säljaren sätter igång med att sälja Företagets första Dakki-projekt. Dakki erbjuder stöd under säljarbetet.

Steg 4

Efter att den första orden har blivit signerad, händer tre saker. Först bokar Företaget ett datum för Dakkis 2-dagarsutbildningen. Sedan bokar Företaget en Dakki-handledare för utförandet av projektet, till en i förväg uppgjord kostnad. Till sist köper eller leasar ni Dakki-utrustning för projektet. Dakki coacher också er projektledare, från planering till slutbesiktning av det första projektet.

Steg 5

I samband med projektstart genomgår era tekniker en utbildning i utförandet av Dakki-metoden. Utbildningen består av tre delar:

 1. Dakkis 2-dagarsutbildning

  Består av teori och praktik inne på verkstaden. Bör ske i anslutning till projektstart.

 2. Dakkis lärlingsutbildning

  Ett intensivt träningsläger. Dakkis tekniker arbetar tillsammans med era Dakki-elever ute på projektet, för att fördjupa och befästa kunskaperna som introducerades på 2-dagarsutbildningen.

 3. Certifieringsprov

  Dakkis handledare noterar, under projektets gång, när en Dakki-elev har visat godkända färdigheter i de moment som beskrivs i Dakkis utbildningsbok. I samband med projektslut testas också elevens kunskaper i ett certificeringsprov, som hålls av handledaren.

När Företagets tekniker har blivit godkända på samtliga moment, beskrivna i Dakkis utbildningsbok, blir han eller hon certifierad som Dakki-tekniker. Certifiering gäller två år efter godkänt prov.  

Dakki AB utför godkännande av företag, utfärdande av Dakki-certifiering och kontroll av auktorisationskrav. Det sker årliga kontroller av att de auktoriserande företagen följer metodbeskrivningarna. Företagen är skyldiga att vara behjälpliga vid besiktning. Företag som inte följer metodbeskrivningarna kan bli av med sin auktorisation.

Vill du veta mer?

Kontakta Melissa: info@dakki.se eller ring 08-709 00 15