En trygg leverantör

Därför väljer du Dakki

Helhetslösningar

Avloppssystem består ofta av rördelar med olika material och med varierande kvalitet. Vissa rördelar kan vara av gjutjärn, andra av plast. Stammar kan vara gamla, medan några horisontella ledningar kan vara nya. Det kan finnas sprickor och hål. För att tillgodose kundens alla behov, oavsett avloppssystemets skick, utför vi relining med både lining och coating.  Metoderna kompletterar varandra utmärkt. Med den ena metoden kan vi komma in i skarpa rörböjar och små dimensioner. Med den andra metoden kan vi laga hål eller förstärka svagheter. När vi kombinerar coating och lining får du en så kallad "hybridlösning". På så sätt löser vi kundens alla problem, stora som små.


Kunden i fokus

För oss är du som kund alltid i fokus. Vi vill hjälpa dig att finna den bästa tänkbara lösningen utifrån ditt behov. Vi vet att beslutet om relining är stort och därför kan vi även hjälpa dig med rådgivning, projektering och service. Ibland är det varken möjligt eller önskvärt att utföra relining. Det kan till exempel bero på att rörgodset är så dåligt att relining inte kan utföras. Vi är måna om att alltid erbjuda dig den bästa lösningen och därför har vi nära samarbete med både VVS-företag och byggföretag.


Kommunikation

För oss är en tydlig dialog mellan kund och entreprenör av stor vikt. Därför är vi alltid måna om att planering, avisering och möten sker regelbundet. Allt för att du ska få nödvändig information. Efter avslutat arbete får alltid beställaren slutdokumentation med film, egenkontroller, garantier samt skötselråd.


Trygghet

Vi är måna om din och våra teknikers trygghet. Vi arbetar därför inte med material som kräver andningsmasker, ger upphov till hälsofarliga, explosiva eller på andra sätt farliga gaser. Under arbetet använder vi maskiner som är anpassade för ditt boende, så inga slangar behöver dras genom öppna dörrar. För din och vår trygghet låser vi alltid din ytterdörr när vi arbetar.


Kvalitet

Kvalité är en av våra ledstjärnor som genomsyrar allt vi gör; mötet med nya och befintliga kunder, arbetets utförande och den slutgiltiga produkten. Eftersom vi äger hela arbetskedjan kan vi säkerställa hög kvalitet från tillverkning av produkten till mötet med kund och avslutad relining. Det i sin tur ger våra kunder en trygg leverans av ett förnyat avloppssystem.


I Framkant

Vi deltar aktivt i och följer forskning inom teknik och miljö. Våra metoder är typ-godkända av SP (Statens Provningsanstalt) och vi är kvalitetscertifierade enligt BRIF 3Q. Dessutom genomgår vi årligen kontroller för att behålla och förbättra kvaliteten vilket skapar trygghet för våra kunder och medarbetare.

Med en hög teknisk kompetens och vilja att driva utvecklingen framåt är Dakki alltid i framkant på marknaden. Vi strävar mot en grönare och mer hållbar framtid genom relining som spar på ekonomin, naturen och de globala resurserna.

Vi strävar ständigt efter nöjdare kunder genom att alltid tillhandahålla den bästa lösningen för relining i fastigheter. Genom att leverera en produkt av hög kvalitet som motsvarar alla krav och normer, är Dakki ett företag du kan lita på.