Nej, vi stänger alltid dörrarna till bostäderna vi jobbar i. Alla verktyg vi behöver finns på en vagn som vi tar med oss in i bostaden under arbetet.

Ja, metodens typgodkännande förutsätter en kontinuerlig kvalitetskontroll. Inspektioner med kamera genomförs alltid av oss själva efter de olika momenten. Dessutom ingår det i typgodkännandet att certifieringsorganet SITAC årligen inspekterar våra entreprenader utan förvarning.

Ja. Beläggningen är speciellt framtagen för sitt ändamål och tål därmed både högtrycksspolning och mekanisk rensning på samma sätt som PVC-avloppsrör (plaströr). Ett belagt rör tål också kemiska avloppsrengöringsmedel.

Dakkis äldsta jobb är idag över 25 år. Provbitar därifrån visar att vår metod och material möter kraven, inte bara i labbtester hos SP utan, även hos ett levande avloppssystem. Vi är stolta över att kunna ge våra kunder ett säkert avloppssytem som stämmer överens med Boverkets regler.

Ja. Att göra nya anslutningar till Dakki-belagda avloppssystem medför inga problem. Det görs som vanligt genom att kapa det gamla röret och ansluta det nya röret med övergångskopplingar. Det krävs alltså inga specialverktyg eller specialiserade rörtekniker från Dakki.

Hård relining lämpar sig bäst i källare och mark, där det finns krav på att materialet tål tryck från omgivande mark och rötter.

Mjuk relining lämpar sig bäst inuti fastigheter, där det finns krav på att materialet tål att temperaturen växlar mellan kallt och varmt vatten.

Vanligtvis upplevs avloppsrör belagda med epoxi betydligt tystare. Numera är nya gjutjärnsrör belagda med tunnt lager epoxi. Rör belagda med mjukt material har en elastisk beläggning som följer rörens rörelser, de saknar också fogar, vilka annars utgör läckagerisker.

En relining med Dakki-metoden ger ett helt mjukt och sammanhängande tätskikt i avloppssystemet, helt utan skarvar. Vi förnyar alltid allt som avloppssystemet avser, inklusive golvbrunnar.

Relining betyder renovering av avlopp i mark och fastigheter.

Vi klarar rensning, beläggning och filmning av avloppsrör med en inre diameter mellan 32 och 160 mm och har inte några begränsningar vad det gäller böjar.

10 års ansvarsgaranti i enlighet med byggbranschen leveransbestämmelser, ABT06.