Relining betyder renovering av avlopp i mark och fastigheter.