Hård relining lämpar sig bäst i källare och mark, där det finns krav på att materialet tål tryck från omgivande mark och rötter.