Vanligtvis upplevs avloppsrör belagda med epoxi betydligt tystare. Numera är nya gjutjärnsrör belagda med tunnt lager epoxi. Rör belagda med mjukt material har en elastisk beläggning som följer rörens rörelser, de saknar också fogar, vilka annars utgör läckagerisker.