Ja. Att göra nya anslutningar till Dakki-belagda avloppssystem medför inga problem. Det görs som vanligt genom att kapa det gamla röret och ansluta det nya röret med övergångskopplingar. Det krävs alltså inga specialverktyg eller specialiserade rörtekniker från Dakki.