Referenser

HSB BRF Viggbygärdet

”Säkerhet och kvalitet har varit av största vikt för båda parter”

"Reliningen i våra tio 6-våningshus och tre låghus har löpt under en fyra årstid. Arbetet har tagit lång tid, men har bedrivits i en takt som har passat alla parter. Säkerhet, kvalité, egenkontroll samt efterkontroll har hela tiden varit av största vikt för båda parter. Boende är nöjda med resultatet och vi inom förvaltningen likaså. Vi konstaterar att vi inte längre har stamstopp i de relinade husen och att det håller tätt! Rekommenderar gärna Dakki."

HSB-förvaltare - Bo Hedsén

Hsb BRF Viggbygärdet

BRF Wasalund

”Även skeptikerna insåg att detta var en framgångsaga”

"BRF Wasalund valde relining för att det var smidigare än ett stambyte och medlemmarna kunde bo kvar i sina lägenheter under arbetet.Metoden var ny och det fanns en avvaktande inställning hos en del medlemmar fortfarande några år efter att vi hade genomfört reliningen. Men ganska snart insåg även skeptikerna att detta var en framgångssaga. Vi har aldrig haft något problem med reliningen och vid ombyggnader av badrum och kök har Dakki alltid ställt upp med sin kunskap för att se till att reliningen inte skadades när t ex nya delar i avloppsstammarna kopplades på det gamla systemet. Nu 20 år efter genomförd relining fungerar rörstammarna fortfarande utmärkt. Vi kan varmt rekommendera metoden till de fastighetsägare som står inför ett ev. byte av avloppsstammar i sina fastigheter."

Ordförande - Thomas Fürth

BRF Wasalund

BRF Tjädern 6, Stockholm

”Dakki klarade även komplicerade rördragningar”

"Vi var osäkra på om relining passade för vår fastighet eftersom avloppsystemet består av många komplicerade rördragningar. Vi hade kontakt med flertalet relining entreprenörer men kom ganska fort fram till att Dakki var det enda företaget som klarade av relina vårt avloppsystem.

Dakkis tekniker klarade att relina alla rörens dimensioner och böjar, inga problem uppstod och tidplanera hölls. Nu har vi ett relinat avloppssystem som klarar de påfrestningar vi dagligen utsätter det för. En välkommen överraskning var också att föreningen försäkringspremie gick ner."

Styrelseledamot - Lars Nordlinder

reliningbrf

BRF Sparven 9, Saltsjöbaden

”Vi tyckte det var viktigt med ett elastiskt material”

”Vår fastighet är byggd 1960 och år 2008 insåg vi att det var dags att åtgärda vårt avloppsystem. Vi valde att genomföra en relining med Dakki av flera anledningar. För det första så var både Dakkis metod och material typgodkända. För det andra var appliceringsprodukten elastiskt även vid härdat tillstånd. Det tyckte vi var viktigt eftersom elastiska material klarar temperaturskillnader och minimerar risken för prickor. Arbetet genomfördes med minimala störningarna och Dakkis rörteknikerna var verkligen professionella och tillmötesgående.”

Ordförande - Rolf Thorsén

EF Runmarö

"Dakki fick därmed inte bara hantera trasiga rör och ett stort antal boende med allt vad det medför, utan även ett stort antal beställare, något de klarade galant."

Vi är en radhusförening i södra Stockholm, 65 hus byggda 1962. 2015 var vi som förening mentalt redo att se över våra avloppsstammar. Utmaningar saknades inte, husen är självbyggen och de tekniska lösningarna varierar därför från hus till hus. Ritningsmaterialet var i stort sett obefintligt. Trots att rören var över 50 år gamla så tyckte vissa medlemmar att åtgärden inte var nödvändig. Vi i styrelsen fick klart för oss att Dakki erbjuder en analysfas just för att skapa klarhet i sådana situationer så det hoppade vi på. Resultatet av analysen tystade skeptikerna och visade att det var dags att agera omedelbart. Vi valde att sätta i gång en komplex process i vilken ägarna till de enskilda husen erbjöds möjlighet att få sina rör relineade medan stammarna åtgärdades. Dakki fick därmed inte bara hantera trasiga rör och ett stort antal boende med allt vad det medför, utan även ett stort antal beställare, något de klarade galant.

Johan Vagland ordförande Ekonomiska Föreningen Runmarö

Ef Runmarö Relining

Habo Bostäder

”Appliceringsprodukten är i bra skick efter 14 år”

Det är snart 20 år sedan avloppsystemet till våra 43 lägenheter förnyades med Dakki-metoden. Jag var själv med när arbetet genomfördes och vi har inte haft några problem sen dess . Efter 14 år, på våren 2006, gjordes en grundlig utvärdering av reliningen som visade att appliceringsprodukten var av god kvalitét och utan sprickor.

Sven Olof Ljunggren