Relining

Vad är relining?

Relining är ett samlingsbegrepp som betyder renovering av avloppsrör i fastigheter och i mark. Ordet kommer från engelskan och översätts som stamrenovering eller avloppsrenovering. Det är ett kostnadseffektivt och snabbt sätt att förnya ditt befintliga avloppssystem genom att renovera dina avloppsrör inifrån.


Kort om Relining

 • Istället för stambyte
 • Kostnads- och tidseffektivt (80% billigare och utförs på 1 vecka)
 • Yt- och tätskikt påverkas inte
 • De boende kan bo kvar
 • Hållbart & miljövänligt 


Funderar ni på en avloppsrenovering?
Läs först våra 10 goda råd inför en relining

Originalet inom relining

Så går relining till

Vi demonterar din toalettstol/vattenlås och går in i avloppet med en kameraövervakad utrustning. Reliningarbetet börjar med att rören rensas och spolas. Därefter appliceras en förstärkande beläggning eller ett foder som lagar eventuella hål och som skyddar rören från korrosion.
 

Inför projektstart

Våra reliningprojekt börjar med ett uppstartsmöte, där vi presenterar hur vi kommer utföra arbetet, går igenom praktiska detaljer och där ni får möjlighet att ställa frågor. Utöver uppstartsmötet, aviserar vi alla boende om reliningen i god tid innan projektet startar.
 

Efter projektet

Efter avslutad relining får kunden en slutdokumentation som sammanfattar vilka åtgärder som har gjorts. Den består av en film över alla relinade avlopp, uppdaterade ritningar och en pärm med kvalitetsdokument så som egenkontroller, avvikelserapporter och skötselanvisningar. 

Relining-steg-för-steg

Fördelar med relining

Du kan relina mindre delar eller hela avloppssystem samtidigt och arbetet kan ske i den takt som passar dig. Du slipper bila upp ytskiktet och spar samtidigt på både ekonomin och miljön.

 

Istället för stambyte

Relining eller stambyte? När man gör ett stambyte river man ut rören helt samt lägger nytt tätskikt vilket gör arbetet mer omfattande och obeboeligt under tiden. Både badrum och delar av kök kan behöva rivas upp. Vid en relining lämnas tätskiktet orört och rören renoveras utan att bytas ut. Både pris, tidsåtgång och bekvämlighet skiljer sig därför väsentligt. Då inga gamla rör och byggmaterial måste hanteras är det även ett miljövänligare alternativ. I vissa fall är dock rören i så pass dåligt skick att ett stambyte är det enda som är möjligt och då rekommenderar vi alltid det.

 

Relining är smidigt och går snabbt!

En relining tar i genomsnitt fyra arbetsdagar per lägenhet att utföra och de boende kan bo kvar under tiden (så påverkas de boende vid en relining). Exakt hur lång tid beror på arbetets omfattning; hur lång sträcka ska relinas, antalet anslutningar samt ritningsunderlagets överensstämmelse med verkligheten. Tiden arbetet uppskattas att ta planeras inför varje projekt.

 

Rören får nytt liv och håller länge

De gamla rören ges nytt liv vid en relining, avlopp föryngras och får enligt labbtester en ny förväntad livstid på upp till 50 år. Hållbarheten varierar lite beroende på metod och material men metoden ger i många fall, förutom andra fördelar, lika bra resultat som att ersätta rören med nya. Vi genomför kontinuerligt tester och provbitar från över 30 år gamla renoveringar visar fortsatt livskraftiga och fungerande avloppssystem.

 

 

Fördelar med relining Relining-efter

Olika metoder inom relining

Relining-metoder
            Coating                                   Lining                                   HybridDet finns i huvudsak två olika metoder inom relining på marknaden, coating och lining. Metoderna fyller delvis olika syften men kompletterar varandra och kan utföras med antingen hårda eller mjuka plastmaterial. Dessa har olika funktioner och kan användas ihop för att ge kunden en optimerad lösning.


Mjuka reliningmaterial
 • Tål stora temperaturväxlingar.
 • Kommer åt de minsta avloppsdimensionerna och böjar.
 • Ger ett skarvfritt system.

Hårda reliningmaterial
 • Lagar hål.
 • Förstärker rörsystem med lite gods kvar.
 • Klarar tryck från mark och rötter.

 

Lär dig mer om metoder och material inom relining samt när de används.

 

Relining-kostnad-hus-med-olika-material

Vad kostar en relining?

Relining är ett relativt billigt sätt ett renovera utslitna och trasiga avloppsrör. Det är alltid mer ekonomiskt än ett stambyte. Kostnaden varierar beroende på ledningarnas status, dimensionen på avloppen samt de faktorer som även påverkar hur lång tid arbetet tar.

Kostnaden olika för metod- och materialval

Det är viktigt att man väljer den metod och material som passar bäst för ändamålet och inte för en eventuell skillnad i pris. Vi kommer alltid att rekommendera och utföra den bäst lämpade metoden i det specifika fallet.

Rätt offererat pris

Dakkis mål är att det offererade priset och slutpriset ska vara så nära varandra som möjligt. Ändringar- och tilläggsarbeten är sällan helt frånvarande men vi strävar alltid efter att dessa ska minimeras för att det inte ska dyka upp några stora överraskningar. Med detta synsätt hoppas vi underlätta för kunden att planera sina investeringar och skapa trygghet för de boende.

Kontakta oss för att få en mer exakt prisbild av vad en relining skulle kosta för just dig.

Relining-kostnad

Varför relining med Dakki?

Vi genomförde den första reliningen i fastighet år 1992 och provbitar därifrån visar på en fantastisk kvalitet. Reliningen skapar ett mjukt och sammanhängande tätskikt i avloppssystemet, helt utan skarvar. Och efter många års daglig användning ser materialet fortfarande ut som nytt. 

Alla avlopp är unika och inget är det andra likt. Vi på Dakki använder oss av två patenterade material och två metoder som är kompatibla med varandra och därför gör det möjligt för oss att renovera alla typer av avloppssystem och rördimensioner. Vid en avloppsrenovering förnyar vi alltid allt som avloppssystemet avser, inklusive golvbrunnar - dessutom är våra material helt fria från kemikalier och lösningsmedel!

Med längst erfarenhet i branschen och en vilja att ständigt utvecklas får vi nog säga att;

vi är helt enkelt bäst på relining!

Ring oss  08-709 00 15  eller maila  info@dakki.se

Relining-erfarenhet