Dakkis äldsta jobb är idag över 25 år. Provbitar därifrån visar att vår metod och material möter kraven, inte bara i labbtester hos SP utan, även hos ett levande avloppssystem. Vi är stolta över att kunna ge våra kunder ett säkert avloppssytem som stämmer överens med Boverkets regler.