Relining Företag

Relining för företag och fastighetsbolag

Dakki är totalleverantör inom relining för företag och fastighetsbolag.

Från analys och projektering till renovering av golvbrunnar och avloppsledningar i alla typer av fastigheter. Genom avtal med auktoriserade partners kan vi erbjuda reliningtjänster lokalt i hela Sverige. Vi lämnar pris genom anbud per projekt eller på löpande räkning med transparent redovisning till kund.

Med oss som leverantör kan ni förvänta er ett starkt engagemang med hög tillgänglighet samt en rak och tydlig dialog med er och med de boende. Det är viktigt för oss att förstå er företagskultur och verksamhet. Vi kommer att investera tid i att förstå de kritiska processer för er som har avgörande betydelse för en kvalitativ leverans och genomförandet av relining. Varje verksamhet har sina behov och önskemål beroende på vad lokalerna används till. Vi vill vara ett stöd och ett bollplank för er genom att vara proaktiva, engagerade och närvarande.

Relining-företag

Stambyte eller renovering i din fastighet?

Vi är måna om att alltid göra ett bra jobb och få nöjda kunder. Och i en del fall möter vi projekt där stambyte är mer lönsamt för kunden och som dessutom kommer ge ett bättre resultat. Därför har vi nära samarbete med både VVS och bygg-företag. 
Vår verksamhet drivs med ett stort engagemang för de boendes välbefinnande och vår miljö, samt med ambitioner om en välmående och balanserad ekonomi. På samma sätt strävar Dakki efter att bidra till en hållbar utveckling av samhället, miljön och ekonomin. Genom att renovera istället för att slänga bidrar vi till minskade utsläpp, sociala värden och ekonomiskt lönsamma lösningar. Och det kan vi göra utan att kompromissa på kvaliteten. Vi är stolta över att erbjuda de senaste tekniska lösningarna som tar hänsyn till gällande byggstandarder. Med över 30 års erfarenhet och specialiserade på relining i fastigheter tycker vi om att överträffa kundens förväntningar.

Vi strävar ständigt efter nöjdare kunder genom att tillhandahålla den bästa lösningen för avloppsrenovering i fastigheter.

Som äldsta företag i branschen, och en produkt som håller hög kvalitet och välutbildade medarbetare vet vi att ni kan lita på oss.

 

Övriga tjänster för din fastighet:

Analys
• Filmanalys 
• Felsökning 
• Fuktmätning 
• Statusanalys

 Service
• Lagning av hål/skador
• Reparation av golv-brunnar och delar av avloppssystem

Relining-fastighetsägare