Att tänka på inför en relining

10 tips inför en relining

Det är mycket att tänka på när man ska planera en relining. Här har vi samlat 10 goda råd som hjälper dig att fatta rätt beslut

1. Samla in fakta

Vi kan tillsammans med er ta fram material och fakta rörande VVS i er fastighet. När all information finns tillgänglig kan vi snabbt fastställa ett pris och planera arbetet. Här följer några vägledande punkter:

När är huset byggt?
• Hur ser skadestatistiken ut?
• Har det förekommit stopp och/eller avrinningsproblem?
• Är det/har varit problem med lukt från avloppssystemet?
• Finns det tecken på fuktskador? I så fall var?
• I vilket skick är yt- och tätskikt i badrum? (Hur många är ombyggda och när?)
• Ta fram VVS-ritningar.2. Planera för människan och miljö

Fundera på vad som är viktigt för er. När ni får avloppsrören renoverade innebär det att ni kan bo kvar och slipper dyra flyttkostnader. Ni undviker rivning, minimerar transport av material och byggavfall samt slipper farliga och explosiva lösningsmedel. Undersök när i tiden det passar er bäst och vilka som ska vara kontaktpersoner gentemot entreprenören.


3. Renovera efter behov

Med en relining kan ni själva välja om badrum och kök ska renoveras i samband med arbetet. Det kan vara lämpligt att byta vattenlås i badrum och kök samt modernisera äldre gjutjärnsbrunnar. Vi erbjuder också en typgodkänd renovering av golvbrunnar utan att golv och ytskikt behöver bilas upp. Efter vår relining av avlopp och golvbrunn får du instruktioner om hur du enkelt kan bygga om i framtiden.

Upphandling-relining

4. Skapa trygghet för människan

Vad kan vara viktigare än att känna sig trygg i sitt eget hem? Se till att ni får en säker nyckelhantering och att arbetet utförs med stängda lägenhetsdörrar, Undersök även möjligheten att få en extra WC under arbetes gång. Undvik starka lukter och andra farliga kemikalier som kan skapa obehag i hemmet.


5. Prisvärt

En relining kostar cirka en fjärdedel av priset jämfört med ett stambyte. Vi kan hjälpa dig att få fram en prisindikation på just din fastighet.


6. Vilken teknik passar er?

Det finns olika tekniker inom avloppsrening. Ta reda på för- och nackdelar med de olika teknikerna. Tänk på att ett avloppssystem är levande vilket innebär att det måste finnas möjlighet för rören att anpassa sig efter de dagliga temperaturskillnaderna som sker. Med den mjuka reliningtekniken bevaras rörens flexibilitet och ni slipper installera expansionsmuffar som medför skarvar och risk för läckage.


7. Skicka en förfrågan

För att få en god uppfattning av prisbilden för ert projekt bör ni fråga minst tre entreprenörer. En förfrågan bör minst omfatta följande beskrivning:

Specificera antal kök, bad, wc, tvättstuga och övriga våtutrymmen.
• Ange antal våningar i fastigheten.
• Informera vilka ledningar som ni vill ha pris på.
• Ange vilka ritningar ni skickar med.
• Sätt ett datum när ni vill att arbetet ska starta.
• Leveransvillkor ABT06
• Bekvämlighetsinstallation under arbetet; tex extra wc.

Relining-tekniker

8. Utvärdera anbud

Bestäm er innan utvärderingen vad som är viktigast, kvalitet på arbetet, priset i anbudet eller slutpriset. Andra saker att tänka på vid utvärdering är:

Referenser - undersök alltid entreprenörens referenser för att försäkra dig om ett kvalitativt arbete och metod, samt hur tidigare leveranser stämt överens med avtal.
Kontrollera F-skattsedel & ta en kreditupplysning - där framgår också hur länge företaget varit verksamt. Finns garantier utöver de vanliga leveransvillkoren ABT06? (5 års garanti + 5 års ansvarstid = 10år.).
• Fråga alltid efter dokumentation på teknik och material.
• Kontrollera att hela systemet blir renoverat - Om inte, fråga efter förslag till lösning.
• Är företaget med i BRIF? 
• Hur regleras tillkommande och avgående arbeten, s.k. ÄTA-arbeten.
• Fråga efter tidplan.

9. Upphandling och kontrakt

När ni har utvärderat anbuden rekommenderas ett möte med entreprenören där ni tillsammans går igenom anbudet och klargör eventuella frågetecken. Ta er tid att läsa igenom anbudet. Framgår det tydligt vad som ingår eller inte ingår? Mötet bör protokollföras så att alla förtydliganden och eventuella ändringar finns dokumenterade. Ett kontrakt är en viktig handling och ni bör upprätta ett skriftligt kontrakt där alla ändringar och tillägg finns noterade. I samband med kontraktsskrivningen bör också en tid- och betalningsplan upprättas.


10. Lycka till!

Vi hoppas att dessa råd hjälper er att fatta rätt beslut om vilken reningsteknik som är bäst för er och er fastighet.

 

Läs också:
vad är relining?

Relining-kontrakt