Metoder och Material - När används vad?

Reliningmetoder


Lining

Lining (även kallad ”foder/strumpa”) är en reliningmetod som innebär att vi dränker en strumpa i Epoxy, som sedan med hjälp av tryckluft skjuts in i det gamla röret. Väl på plats får liningen (fodret) härda innan det blivit ett nytt, tätt rör i det gamla röret. Därefter går vi in med en fräs och öppnar upp alla pågående stick.

Lining används med fördel vid renovering av huvudledningar, samlingsledningar och dagvattenledningar. Det nya röret får samma funktionsduglighet som vid ett stambyte. Det har egen bärtighet, dvs att det är helt oberoende av det gamla röret, och det klarar påfrestningar från tryck och rötter.
 

Punktlagning

Med en punktlagning kan vi laga en separat skada. Vi använder främst metoden vid akuta lagningar, eller om det är en begränsad skada på röret. Det kan tex vara så att rötter trängt igenom eller att det spruckit. Då kan vi snabbt göra en åtgärd, men i många fall kan det samtidigt vara värt att undersöka hur rören ser ut. Vattenskador har en tendens att bli dyra och omfattande!

Vid en punktlagning lägger vi som ett plåster på insidan av röret. Arbetet går oftast smidigt att utföra och du kan använda avloppet inom något dygn.
 

Coating

Coating är lämplig att använda i fastigheters liggande ledningar, eller där rördimensionerna är små och böjarna många. Vi borstar då ut en plastmassa som vidhäftar med det befintliga röret.

Materialet är homogent och porfritt, vilket ger en väldigt slitstark och glatt yta. Efter en relining med Coating är det minimalt med påväxt på röret och avrinningen är fantastisk. Materialet tål stora temperaturskillnader, vilket är ett måste om materialet ska användas i liggande ledningar. Det spolas ner både hett pastavatten och iskallt dricksvatten, vilket i sin tur kräver att materialet kan krympa och expandera för att undvika sprickbildningar.
 

Hybridteknik - en kombination av Lining och Coating

En kombination av Lining och Coating passar utmärkt när både små och stora rör ska relinas. Oftast använder vi Lining i de stående stammarna, fräser sedan upp alla påstick (dvs de liggande ledningar som ansluter till stående stam) och belägger därefter med Coating. Den här lösningen har blivit allt vanligare att använda sig av när hela avloppsystem ska relinas.

Rör-relinade-med-olika-metoder-och-material

Mjuka och hårda material

Våra material är helt fria från kemikalier och lösningsmedel!

 

Mjukt - Är ett material som är flexibelt både innan OCH efter att det har härdat.

Hårt - Är ett material som är flexibelt innan men INTE EFTER att det har härdat.

 

Mjuka och hårda material har olika egenskaper och lämpar sig därför bäst på olika delar i rörsystemet. Det mjuka materialet är anpassat för relining av avlopp i fastigheter, där materialet måste kunna krympa och expandera(klara termisk expansion). Det hårda materialet är lämpat för relining av avlopp i källare och mark, där det finns krav på trycktålighet.

 

Mjuka reliningmaterial

  • Tål stora temperaturväxlingar.
  • Kommer åt de minsta avloppsdimensionerna samt många böjar
  • Ger ett skarvfritt system

 

Hårda reliningmaterial

  • Lagar hål
  • Förstärker rörsystem med lite gods kvar.
  • Klarar tryck från mark och rötter.

 

Vi övervakar allt vårt arbete med filmkamera och för noggrann dokumentering som sedan överlämnas åt kund.

Relining-rensat-orensat