Dakki-metoden är utformad för att du som boende ska kunna behålla dina vardagsrutiner

Innan varje projekt börjar håller vi alltid ett informationsmöte för de boende. Det för att du ska få möjlighet att ställa frågor, bli informerad om hur processen går till och möta våra tekniker som kommer att utföra arbetet i din bostad.

Under arbetets gång

Avloppet stängs av i både kök och badrum. Tappvattnet(kranvattnet) i köket är dock användbart men toaletten förblir obrukbar. Provisoriska toaletter finns därför tillgängliga på gården och i bostaden. För att du ska känna dig trygg stänger vi alltid din dörr under arbetets gång. Alla verktyg som behövs får plats på en vagn som våra tekniker tar med sig in.

Reliningen medför varken damm, lukt eller buller. Vi täcker alla berörda ytor och städar efter oss när vi är klara.